Dasar Privasi

Maklumat Terkumpul

Kami hanya mengumpul maklumat yang diperlukan untuk prosedur pendaftaran di laman web kami atau semasa mengisi borang pendaftaran di laman web ini. Maklumat yang kami kumpulkan adalah dikemukakan oleh pelanggan secara sukarela kepada kami. Kami mengumpul maklumat peribadi pelanggan semasa pendaftaran akaun di laman web kami.


Butiran Pengenalan Peribadi
Butiran pengenalan peribadi anda digunakan untuk memproses pesanan produk anda, menyesuaikan maklumat profil anda, penggunaan internal dengan keperluan undang-undang, mengemas kini status belanja online anda di laman web kami dan juga untuk mengemas kini pelanggan kami dengan berita terkini tentang perubahan / perubahan, promosi dan acara.

Kerahsiaan
Maklumat peribadi anda seperti butiran nombor akaun bank disimpan secara rahsia dan sulit oleh pihak kami. Pihak kami tidak akan berkongsi apa-apa maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga. Laman web kami menggunakan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk memastikan semua maklumat pelanggan selamat sepanjang masa.

Perubahan Kepada Dasar Privasi Kami

Ideal Life Solution Sdn Bhd mempunyai hak untuk melakukan apa-apa perubahan / kemaskini kandungan Dasar Privasi tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada para pelanggan. Lawati laman Dasar Privasi di laman web kami.

Keselamatan
laman web syarikat kami mengaplikasikan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk mengelakkan butiran peribadi pengenalan diri pelanggan dari pihak ketiga, pendedahan haram dan penggodam. Walau bagaimanapun, perlu diketahui bahawa sebarang maklumat yang dihantar melalui Internet TIDAK 100% dijamin selamat dan terjamin.