Terma & Syarat

Selamat datang ke Ideal Life Solution Sdn Bhd kedai dalam talian laman web. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah adalah untuk semua pelawat dan pengguna Ideal Life Solution Sdn Bhd. Anda terikat dengan terma dan syarat ini selagi anda berada di https://idealmart.com.my/.


Utama
Kandungan terma dan syarat mungkin berubah, bergerak atau terpadam pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa Ideal Life Solution Sdn Bhd mempunyai hak untuk mengubah kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Jika terdapat apa-apa pelanggaran peraturan, terma dan syarat yang telah ditetapkan, pihak Ideal Life Solution Sdn Bhd akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.

Kandungan Laman & Hakcipta
Melainkan perkara yang telah dinyatakan, semua bahan termasuk gambar, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Laman ini, dengan kata lain "Kandungan Laman" adalah hak cipta, harta intelek yang dimiliki oleh Ideal Life Solution Sdn Bhd. 


Komen & Maklum Balas
Semua komen dan maklum balas kepada https://idealmart.com.my/ akan kekal sebagai milik Ideal Life Soluttion Sdn Bhd.

User shall agree that there will be no comment(s) submitted to the https://idealmart.com.my/ will violate any rights of any third party, including copyrights, trademarks, privacy of other personal or proprietary right(s). Furthermore, the user shall agree there will not be content of unlawful, abusive, or obscene material(s) submitted to the site. User will be the only one responsible for any comment's content made.


Maklumat Produk
Kami tidak dapat menjamin bahawa semua produk sebenar akan sama seperti yang ditunjukkan pada monitor kerana bergantung pada pemantau pengguna.

 

Ganti Rugi
Pengguna hendaklah bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan menahan Ideal Life Solution Sdn Bhd tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, ganti rugi, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman Anda.


Pautan ke Laman Web Lain
Sebarang pautan akses ke tapak pihak ketiga adalah risiko anda sendiri. https://idealmart.com.my/ tidak akan terlibat atau berkait dengan laman web sedemikian jika kandungan / produk yang para pengguna dapat mempunyai kerosakan atau kehilangan oleh hubungan dengan laman pihak ketiga.


Maklumat Tidak Tepat
Dari semasa ke semasa, mungkin terdapat maklumat mengenai https://idealmart.com.my/ yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan, ketinggalan, yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, ketersediaan dan kandungan artikel. Kami berhak membetulkan apa-apa kesilapan, ketidaktepatan, mengubah atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan produk / barang yang anda beli, sila kembalikan produk / barang tersebut kepada kami berserta bukti pembelian. Sila semak "Dasar Pulangan & Bayaran Balik".


Penamatan
Perjanjian ini berkuat kuasa melainkan jika dan sehingga sama ada oleh pelanggan atau https://idealmart.com.my/. Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, https://idealmart.com.my/ juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa notis terlebih dahulu dan akan menafikan akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas.